konferencehvidbog om AI

- lex.dk -

hent hvidbogen som PDF

Hele programmet med videoer og alt

Inden længe, hvis det ikke i skrivende øjeblik ér sket, får flertallet forstoppelse af AI – fordi nyheden ikke fornyr sig, så at sige: Truslerne er mange, angiveligt, og mulighederne mange, angiveligt, og den kausalt bestemte fremtid angiveligt for langt fremme til at kunne afgøre præcis, HVAD der er hvad, og HVEM skal man brokke sig til over de ting, man frygter, og HVORDAN kommer man op og rider på bølgen, man aner nytter?

Alan Turing, manden bag testen, der engang kunne bruges til at afgøre forskellen på menneske/maskine:

Så, dét gør vi så. Fikser, bikser, rider på og roder med dét, vi kan se.

Mennesker, der misbruger eller misforstår AI og Læringsmodellernes svar på prompts, forårsager givet Jordens undergang på samme vis som misbruget af Havet til affald, Atmosfæren til gasser, og Jorden til gift og radioaktivt affald – ude af øje, ude af skadevirkning. Men AI’erne er ikke i sig selv farlige. Så længe de ikke er autonome.

Så, dét sørger vi for, at de ikke bliver. Håndslag?

Leave a Reply