Skriveguides

RETNINGSLINJER er lige præcis dét skriveguides skal formidle. Best praxis. Anbefalinger. Men har et forlag gjort sig den anstrengelse af skrive en guide til kommende forfattere, kan det også ses som DÉT, VI SER EFTER I ET MANUSKRIPT.

Meget vil nødvendigvis være generelt og høre almindelig grammatikforståelse og tegnsætning til; mens andet udtrykker forlagets specifikke formateringskrav. Eks. krav om anvendelse af en bestemt slags citationstegn, eller indrykning ved linjeskift/ingen indrykning ved linjeskift, kursiveringer angivet med andre tegn, så de ikke forsvinder i redigeringsprocessen, minimal brug af kursiv oma.

Anmeldelser af skriveguides

forlags1.dk