Rejseforsikring som digter

- er du altid på arbejde?

Brev til forskringsselskaberne i 2017 om juridisk at få præciseret, hvad det som digter og forfatter vil sige at være på ferie.

Hej, jeg er del af en af undergrupperne i Dansk Forfatterforening.

For tiden diskuterer vi rejseforsikringer og vil høre, hvor [forsikringsselskabet] står i spørgsmålet om privatrejseforsikring og erhvervsrejseforskring, når det gælder kreative, herunder især de forskellige typer fortællere – digtere, romanforfattere, fagbogsforfattere, ilustratorer og oversættere – som er medlem af DFF.

Vi kan se problematikken opdelt i to entydige argumenter, der begge definerer rammerne for, hvornår en forfatter/anden kreativ person er på arbejde – og dermed ikke dækket af en normal rejseforsikring.

Ét argument er, at en skrivende person og vel egentlig en hvilken som helst kunstner og kreativ person er på arbejde altid, fordi inspiration fra og reaktion på omverden er en del af arbejdsprocessen. Den yderste konsekvens af dét ville så være, at ingen kreative mennesker kan siges at holde fri.

Et andet argument er, at alle mennesker suger inspiration fra omgivelserne, fordi livsopmærksomhed er en del af livsvilje og dermed overlevelse. Og at en kreativs faktiske arbejde først foregår, når inspirationerne søges samlet til et afslutteligt værk og således ikke i den notetagning som sker gennem breve, fotos, skitser oa.

Og hér kommer så spørgsmålets ramme: Rejseomkostninger helt eller delvist støttet af Kunstfonden bærer ikke en afleveringsklausul i sig. Man søger et legat, og får typisk ikke hele beløbet dækket, og for dét rejser man ud i verden. Især kunstnere har ofte ikke mange penge, og rejselegater er både tilbud om inspiration og variation for en kunstner, der ønsker at se noget andet, men ikke har råd. Kommer man hjem tilstrækkeligt inspireret, kan det være at et foreslået projekt bliver realiseret, men der er som sagt ikke afleveringskrav forbundet med tildelingen af legater. Man er ikke “ansat” af Kunstfonden (eller en evt. anden tildelende legatinstitution, eller mæcen, for dén sags skyld) – men man kan være tvunget til selvstændig virksomhed med CVR-nummer, fordi man tjener mere end 50.000 om året.

Spørgsmål: Hvordan er man som kreativ stillet hos Gouda?  Hvor går grænsen – under hvilke omstændigheder skal en forfatter have en erhvervsrejseforsikring modsat er dækket af en normal rejseforsikring? Hvornår er forfatteren på arbejde, hvornår ikke?

Og hvad hvis man er inviteret til en festival inden for/uden for EU? Skelner forsikringskravet imellem, om man får rejse og ophold betalt, evt. tillige et honorar, eller selv betaler?

Vi vil gerne bede om et uddybende svar, men gerne i menneskesprog. Vi vil forsøge at afgøre svaret så definitivt som muligt for vore gruppemedlemmer, og håber at svaret er brugbart for alle foreningens medlems”typer” – skønlitterære, oversættere, illustratorer og fagbogsforfattere – samt alle de andre undergrupper, som foreningens kreative tilslutter sig og inspirerer og lader sig inspirere igennem.

vh,
Kenneth Krabat, og Cindy Lynn Brown,

Vi fik meget useriøse svar, der ikke forholdt sig til grundproblematikken – at kunstneren jo er på arbejde “hele tiden”. Jeg husker en samtale med et andet selskab, hvor svarene var så uforstående over for problematikken, at jeg i frustration spurgte, om en “forfatter skal slå hjernen fra på sin ferie for at kunne rejse på en ferierejse-forsikring” og fik svaret “ja” – plus et vrængende svar på mit spørgsmål om, “hvordan man gør det?”

Det eneste forsikringsselskab, der svarede tilnærmelsesvis fyldestgørende, var Forsikringsselskabet Gouda. Først skulle vi lige forbi standardsvaret:

Hej Kenneth og Cindy

Tak for jeres henvendelse og interesse for Gouda.
Vi kan tilbyde jer følgende løsninger afhængigt af, hvilken form for rejse I tager på:

Årsrejseforsikringen dækker alle rene ferierejser af op til en måneds varighed pr. rejse, hvor man gerne må lade sige tilfældigt inspirere på sin ferierejse. Forsikringen dækker dog ikke rejser, hvor man tager til møder, arbejder, underviser, arbejder frivilligt, arbejder på et værk/projekt løbende på rejsen mm.

Periodevis rejseforsikring tegnes for en rejse ad gangen. Her er der ingen begrænsninger ift. møder, arbejde, undervisning, frivilligt arbejde, arbejde på værk/projekt mm. løbende på rejsen.

Flex Business, en løbende erhvervsløsning på årsbasis, som med fordel kan tegnes for større grupper, dog også enkeltvis. Den giver mening, hvis man rejser adskillige gange på et år og skal arbejde undervejs. Hvis sidstnævnte løsning har interesse, kan I kontakte Goudas Erhvervsafdeling på erhverv@gouda.dk.

I er meget velkomne til at vende tilbage, hvis I har yderligere spørgsmål.
Venlig hilsen

Hej Gouda,

I vores brev har vi forsøgt at anskueliggøre forskellen på arbejde/værk og inspiration, og en del af jeres svar tager højde for det ved at understrege, at der i én af jeres modeller INGEN begrænsninger er.

Men hvis man forestiller sig en hjemrejse i fly til en halv million, er det tænkeligt at jeres jurister ville forsøge at afgøre med al tydelighed, om forsikringstageren faldt inden for rammen af “arbejde/arbejder”. Det vil således være rart at høre jer definere begrebet i denne konsekvens, og ikke begrebet, som det gælder for en lønmodtager.

Er dét muligt? Og hvis ikke i menneskesprog, så gerne i juridiske termer.

bedste hilsener,

Hej Kenneth

Tak for din forespørgsel.

Du har helt ret i, at en mere præcis definition af en ferierejse vs. en erhvervsrejse er på sin plads i dag, hvor vi er lidt på arbejde hele tiden og det gælder naturligvis særligt i jeres erhverv.

Vi arbejder ud fra følgende:

Ferierejse – vi accepterer, at man besvarer arbejdsrelaterede telefonopkald og arbejder fra sin PC, men der må ikke holdes møder, man må ikke deltage i undervisning, konferencer eller lignende.

Erhvervsrejse – der skal være et specifik erhvervsrelateret formål med rejsen f.eks. et møde, undervisning eller lignende

Derudover definerer vi således:

   • Erhvervs-og studierejser
   • Erhvervs- og studierejser defineres som rejser, hvor formålet ikke er ferie, hvilket blandt andet kan være:
   • Rejser, hvor der ydes en eller anden form for økonomisk tilskud til rejsen i form af løn, transport, ophold, fortæring mv.
   • Rejser betalt/delvis betalt af sikredes arbejdsgiver.
   • Studierejser, fx nødhjælpsarbejde, andet ulønnet/frivilligt hjælpearbejde.
   • Erhvervsrejser eller studieophold kombineret med ferie.
   • Studieophold, når man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet.
   • Udlandsrejser, hvor der søges arbejde, samt erhvervspraktik i udlandet.

Ferierejse

   • Med ferierejse forstås at sikrede rejser i en periode uden arbejde/studier eller andre med ligestillede forpligtelser.

Jeg håber, at ovenstående besvarer jeres spørgsmål og står naturligvis til rådighed, hvis der er andet, vi kan hjælpe med.
Venlig hilsen

Det lykkedes ikke at opløse selvmodsigelsen gældende for “den evigt inspirerede” forfatter:

Ferierejse
Med ferierejse forstås at sikrede rejser i en periode uden arbejde/studier eller andre med ligestillede forpligtelser.
vs.
Ferierejse – vi accepterer, at man besvarer arbejdsrelaterede telefonopkald og arbejder fra sin PC, men der må ikke holdes møder, man må ikke deltage i undervisning, konferencer eller lignende.

Så, på dén led kan man sige, at forfatteren som sådan fortsat ikke havde lov at være på arbejde som inspireret menneske og kunstner i sin fritid også, uden at risikere ikke at være forsikret, hvis der sker noget.

Gad vide, hvordan det er i dag, efter Corona og med den indrømmelse selskabet selv giver “det gælder naturligvis særligt i jeres erhverv” – som selvfølgelig ikke har ændret sig.

Det er nemt at checke – hér et eksempel baseret på 30 dage og undertegnedes alder:

Følger man så linket til produktarket, får man følgende uddybelse:

Terminologien er bevaret. “På ferie”. Ikke “På rejse”. Selvom der ved købet er angivet en begrebsopskillelse i ferie, arbejde og studieophold.

//KK

Leave a Reply