Årsmøde 2024

Lørdag d.6. april kl.15 i Strandgade

Lyrikergruppens årsmøde er din chance for at møde styrelsen, byde ind med gode ideer og politiske visioner og møde dine kolleger – og naturligvis for selv at blive aktiv i styrelsen eller et udvalg. Kom og vær med, så bliver vi glade!
Bagefter er der middag og poetisk underholdning
Kommer du rejsende til København betaler vi selvfølgelig din togbillet.
Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

 

Den nuværende bestyrelse består af Cindy Lynn Brown (konstitueret formand) Pia Deleuran, Thore Bjørnvig, Erik Trigger, Jesper Rugård, Irene Sidenius og Hans-Erik Rasmussen (suppleant)

Leave a Reply