Værdien af læsning på højt niveau

Kollektivets evne til at læse lange tekster er i fare
 • André Schüller-Zwierlein Regensburg University 
 • Anne Mangen University of Stavanger, Norway
 • Miha Kovač University of Ljubljana
 • Adriaan van der Weel University of Leiden

har sammen udformet, hvad de kalder “The Ljubljana Reading Manifesto” og anmoder, at man viser sin deltagelse ved at skrive under med navn og email.

Manifestet

Samfundet står over for grundlæggende forandringer, i og med digitale teknologier ændrer måderne, vi lever, interagerer, arbejder, studerer og læser på. Digitaliseringens sociale og kulturelle indvirkning på læsefærdigheder og praksisser er fortsat under-undersøgt. Digitale teknologier rummer stort potentiale for nye læseformer, men ny empirisk forskning viser samtidig, at det digitale miljø påvirker læsning i negativ retning, især hvad angår læsning af lange tekster og forståelse af det læste. Det er samtidig uklart, om overgangen til digitale medier faktisk lever op til løftet om bedre læringsresultater. Forskellige nye typer undersøgelser antyder nedgang i afgørende læsekompetencer og praksisser på højt niveau, herunder kritisk og bevidst læsning, langsom-læsning, ikke-strategisk læsning og læsning af lange tekster. På samme tid er nutidens uddannelsespolitik stærkt afhængig af monokulurelt standardiserede tests af basale læsefærdigheder og en voksende brug af digitale teknologier. Læseundervisning, færdighedsvurdering, forskning, og praksis-udvikling bør derfor i højere grad fokusere på læsepraksisser på højt niveau hos både voksne og børn med formålet at forståelsesafdække udviklingen af læsefærdigheder og praksisser i en tid, der i stigende grad  og på alle niveauer bliver afhængig af digital infrastruktur.

 • International Publishers Association
 • German Academy for Language and Literature
 • Federation of European Publishers
 • EU-READ,  Consortium of European reading promotion organisations
 • PEN International
 • International Federation of Library Associations
 • The International Board on Books for Young People (IBBY)
 • Slovenian Book Agency

bakker op om manifestet, som Dansk Forfatterforening i dag har rundsendt til sine medlemmer.

Listen er foreløbig underskrevet af så prominente personer som Margaret Atwood, Slavoj Zizek, Olga Togarczuk, den slovenske kulturminister, den tyske kulturminister, UEFAs præsident, Karen Siercke fra Poesiens Hus, og mange hundrede forlæggere, bibliotekarer, digtere, forfattere, universitetslektorer, studerende, undervisere på kunst- og medieuddannelser, skriveterapeuter, oversættere, litterære forbund, sprogskoler, fortællere, illustratorer, journalister, en enkelt prostitueret, Det Islandske Læsespecialist Forbund (!), bogsælgere, fotografer, socialarbejdere, Sabine Kirchmeier for EFNIL, et medlem af det Indiske Parlament, kirkemusikere, en hjemmegående husmor, en psykolog, pædagoger, en manuskriptkulturforsker, Goethe Instituttet, Det finske læsecenter, og mange mange private, der alle har det til fælles,

at de er læsere.

Skriv under, og læs uddybende på engelsk:

Leave a Reply