+50% af danskerne bruger biblioteket

Analysegrundlag: 2.000 repræsentativt udvalgte borgere og 54 eksperter

Fra LinkedIn

BIBLIOTEKERNES NYE UNDERSØGELSE:
MERE END HALVDELEN AF DANSKERNE BRUGER FOLKEBIBLIOTEKET

Danskerne ret glade for deres folkebiblioteker. Det kunne være overskriften på en ny undersøgelse lanceret af Tænketanken Fremtidens Biblioteker ”Biblioteksbrug i dag og i morgen”. Senioranalytiker Gitte Thulstrup var med og tog nogle af de vigtige pointer i undersøgelsen med hjem:

📔 Hele 53% af danskerne har benyttet biblioteket indenfor de seneste tre måneder, at brugen er steget markant siden sidste undersøgelse for 10 år siden.

📗 Jo længere, der er til biblioteket, jo flere digitale udlån (ikke superoverraskende, men godt at vide.

📙 Biblioteket bliver brugt til meget andet end udlån bøger. Fædregrupper, hyggestue, café og for at nævne et par eksempler.

📘 Lidt flere kvinder end mænd bruger biblioteket, og vi kommer med forskellig frekvens og formål alt efter, hvor i livet vi er.

Så hvis man spørger om bibliotekets DNA er bogen, er svaret fra direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen, at biblioteket er en folkeoplysende institution: Bogen er midlet til viden, til dannelse og til demokratiet. ❤️

Nu er rapporten her [pdf]

Nu kan du læse rapporten “Biblioteksbrug i dag og i morgen – en målgruppebaseret kortlægning”

Nu er undersøgelsen ’Biblioteksbrug i dag og i morgen’ klar. Undersøgelsen er en segmenteringsundersøgelse, der præsenterer 9 segmenter/målgrupper, og hvad der driver deres biblioteksbrug eller mangel på samme. I rapporten er også tværgående findings om f.eks. køn, uddannelsesniveau, transporttid, geografi, rummets betydning og meget mere.

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet Moos-Bjerre A/S. Analysegrundlaget kommer fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 repræsentativt udvalgte borgere, samt 54 kvalitative interviews med eksperter og borgere.

Du finder rapporten digitalt her.

Bestil rapport i fysisk eksemplar:
Du kan også bestille fysiske eksemplarer af rapporten ved at skrive til pro@db.dk. Oplys att., adresse og det ønskede antal rapporter i mailen.

Pixie-udgave på vej
En pixi-udgave af rapporten er under udarbejdelse. Den kan også bestilles på samme måde som rapporten, ved at skrive til pro@db.dk og oplyse att., adresse og antal go vi sender, når den er trykt.

Oplæg
Vi holder gerne oplæg om undersøgelsen – enten fysisk eller on-line. Kontakt projektleder Kristine Lykke Roed på mail klr@fremtidensbiblioteker.dk

Leave a Reply