John Max Pedersen, politisk digter

John Max Pedersen hed et på mange områder selvuddannet menneske, kommunist, sprøjtemaler, politisk billedkunstner og digter, født 1942, død 1992 af arbejdsrelaterede sydomme.

Læs i Arbejderen om JMP, hvor følgende sonnet også er taget fra:

Frihed

Prøv selv engang at snuse til de løgne
hvormed de gøder vores apati
og se derefter på den splitternøgne
forvredne skrøne om at vi er fri:

I frihed kan du sagtens få de kvaler
der følger med den første million
hvis blot de passer på den første daler
og har den rette rigmands-ambition.

I frihed kan du arbejde for føden
– hvis du da ikke bliver arbejdsløs
i frihed har du ret til heltedøden

når verdenskrigen atter bryder løs.
Nå, kort fortalt: Her er kun rige frie
– hvor der er frihed, er de fri for rige.

 

“Korsridderne” malet af John Max Pedersen under Golfkrigen i 1991.

 

Leave a Reply