poetiske former

- på engelsk og dansk -

Ser man linket an til Writer’s Digest’s liste med 168 poetiske former, vil man forstå, at den er vokset fra 50 termer over årene. Der er blandt andet kommet særlige wallisiske afarter til.

Mange, hvis ikke de fleste, er stærkt metriske, og selvom min kop te snarere er at finde formen i intentionen, står denne voksende liste ikke mindst som en påmindelse om, at digtning ikke bare er digtning.

Hér er nogle flere – fra mit og cindy lynn browns flygtningedigteprojekt, hvor kategorierne betegner form på en anden måde end metrik.

og hér den FORUNDERLIGE digteliste fra 2009 fra et nyhedsbrev i lyrikergruppen i dansk forfatterforening

 

Leave a Reply