Kategori poetisk podcast

Poetisk Podcast er en digital platform, som giver mulighed for at opleve poesi i lydlige, dramatiske fortolkninger. Poetisk Podcast udvikles i samarbejder mellem digtere, skuespillere, komponister, musikere o.a.

Du kan lytte til alle podcastene på poetiskpodcast.dk, via Apple Podcasts eller Spotify.