Forlag1.dk, skriveguide 2020 [2.5 stjerner]

På den ene side uundværlige korrekturråd, på den anden side inkonsistente (grimme) anbefalinger.

Forlag1.dk’s skriveguide 2020
| Online | PDF

Ingen tvivl om, at skriveguides peger på personlige holdninger, og hvis et forlag udstikker retningslinjer i al offentlighed, kan der være grund til at indtænke både reklame-aspektet – især hvis forlaget er et medudgiverforlag eller måske som hér betalt selvudgiverassistance – og se det som et udtryk for seriøsitet.

Nærværende retningslinjer rummer noget, jeg aldrig tidligere har set i så komplet form:

En liste med søg- og erstat-koder til Microsoft word. Det er en KÆMPE-gave til forfatteren – når man skal lokalisere de fejl, som stavekontrol ikke kan finde, og man har fravalgt løbende retstavningshjælp, fordi der er for invasivt KONSTANT at få sin frie skrift rettet af nogle automatiske regler…

Et lille udpluk – [mellemrumstastetryk angives her med _ – men skal tastes med mellemrumstasten i søgefeltet]:

Find to punktummer efter hinanden: ..
Find to kommaer efter hinanden: ,,
Find to mellemrum efter hinanden: _ _
Find mellemrum mellem sidste ord i en sætning og punktum/,/:/?/!: _. _, _: _? _!
– Find mangel på mellemrum mellem punktum/komma/:/!/? og første ord i næste sætning: .^$ ,^$ :^$ !^$ ?^$
– Find afsnit+indrykning (tabulator eller mellemrum) ved skift mellem afsnit. I det hele taget skal der som hovedregel IKKE benyttes tabulator [min kursiv. red.]: ^p^t [finder linjeskift+tabulering] eller ^p_ [finder linjeskift+mellemrumstryk]

(der er mange, mange flere)

Det kursiverede udtrykker en holdning hos forlag1.dk, hvor linjeskift skal gå til venstremargin. Hvilket efter min mening ikke blot er uhensigtsmæssigt – øjet har jo ingen bedre måde at finde næste sammenhørende afsnitsbegyndelse på end ved at se den tydeligt angivet med en indrykning/tabulering – men konsekvent lige venstremargen i skønlitterær prosa (med undtagelse af lyrik) giver også et afskyeligt grimt tekstbillede, der hører HTML-tekstbehandling til. HTML er ikke venlig over for indrykninger og enten sletter eller erstatter dem af med et 1.5 eller 2x linjeskift. Den slags kodeløsninger har ikke meget at gøre med tekstblok-formatering til papir.

Holdningen er helt åbenlys i denne selvudgivers skriveguide, hvor alt med undtagelse af citater står til venstremargen – men samtidig opfordres senere i teksten til at bruge tabulator i formatering af tekst, der indsendes til opsætning og tryk –

– det må opleves meget forvirrende af folk.

Jeg kan ikke tydeligt nok understrege min personlige afsky over at behandle trykte bøger, eller for den sags skyld ebøger, på denne måde. Og da jeg samtidig finder manualen stærkt selvmodsigende på så centralt et punkt som selve tekstbilledet – og trods den fremragende søgekode-liste – derfor den lave karakter hérfra. /KK

Leave a Reply