Kender du…

Bogens og litteraturens vilkår

BOGPANELET

er nedsat for perioden 2019 til 2022 og har afløst Bog- og Litteraturpanelet, der blev nedsat i 2014.

Bogpanelet følger litteraturens udvikling i en tid præget af digitalisering og arbejder med at kortlægge bogens kredsløb og den aktuelle situation for litteraturen i Danmark. Det gør de blandt andet ved at skabe viden og debat om litteraturens betydning for borgerne og ved at følge litteraturens udvikling i en tid præget af digitalisering.

Bogpanelet indsamler også statistisk viden om for eksempel bogproduktion, distribution og læsevaner, og vil forsat udgive årsrapporten ”Bogen og litteraturens vilkår”; derudover udarbejdes en række specialrapporter og afholdes forskellige seminarer og debatter

Bogpanelet består af en lang række prominent deltagere i den kulturelle forskning, samt af ledende politiske aktører  fra hele det litterære kredsløb: produktion, støtte, salg, oplysning, udlån, litterære producenter oa.

Panelets beskikkelsesperiode ophører 31.12. 22, så ud over skibene i søen ved ingen præcis, hvad som kommer til at ske.

Via ovenstående link kan [dec. 2022] findes den officielle adgang til følgende Års-rapporter og andre specialrapporter:

Bogpanelets medlemmer [ult. 2022]

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til
Anne-Marie Mai (formand) Professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet 01.01.2019 31.12.2022
Nina Christensen Professor ved Center for Børns Litteratur og Medier, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet 01.01.2019 31.12.2022
Lars Handesten Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 01.01.2019 31.12.2022
Stine Reinholdt Hansen Ph.d. og forskningsmedarbejder ved Nationalt Videncenter for Læremidler, Odens 01.01.2019 31.12.2022
Rasmus Helles Lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 01.01.2019 31.12.2022
Rasmus Grøn Lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet 01.01.2019 31.12.2022

Medlemmer af Bogpanelets følgegruppe

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til
Peter Adolphsen Tidl. formand for Danske Skønlitterære Forfattere
Annette Bach Enhedschef Slots- og Kulturstyrelsen
Bo Dybkær Direktør for Boghandlerforeningen
Annette W. Godt Bibliotekschef i Allerød og repræsentant for Danmarks Biblioteksforening
Christine Bødtcher-Hansen Direktør for Danske Forlag
Morten Bruun Pedersen Cheføkonom i Forbrugerrådet TÆNK
Karsten Pers Medstifter og formand for NewPub, repræsenterer selvudgiverfeltet
Søren Bo Rasmussen Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Karen-Margrethe Revsbæk Roskilde Bibliotek, repræsenterer læsekredsfeltet
Morten Visby Formand for Dansk Forfatterforening

LYRIKERE.dk modtager gerne lødig kritik af alle omtaler, også omtaler som ovenstående. Brug gerne kommentarfeltet underneden.

Leave a Reply