Statens Kunstfond – søge flere puljer samtidig

Ja, du må godt søge flere puljer samtidig.

Fra referat af møde i kunstfonden 9.11.2021

Fælles retningslinjer

6. Orientering om praksis vedrørende ansøgere, der søger flere udvalg:
Kunstfonden besluttede i 2015: At det skal være muligt at indsende flere legatansøgninger om året til forskellige udvalg”

Adskillige ansøgere, der har kunstnerisk praksis inden for flere kunstområder, søger hvert år arbejdslegat i flere legatudvalg, og en del af dem får også tildelt arbejdslegat fra flere legatudvalg. Der er fortrinsvis tale om kunstnere, der netop har praksis inden for flere kunstområder (fx en keramiker, der skriver haikudigte), og i et vist omfang kunstnere med tværkunstnerisk praksis eller kunstnere, hvis praksis ligger i en ”gråzone” mellem to eller flere kunstområder (fx. illustratorer og dramatikere).

Umiddelbart efter deadline for indsendelse af ansøgninger om arbejdslegat til alle legatudvalg trækker sekretariatet en liste over ansøgere, der har søgt i to eller flere udvalg. Denne liste benytter sekretariatet internt 1) for at sikre at en ansøger kun kan få tildelt ét 3årigt arbejdslegat, og 2) for vidt muligt at sikre, at ansøgere, der modtager 3årigt arbejdslegat fra ét udvalg, ikke også modtager yderligere arbejdslegat fra et andet udvalg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede:
at fastsætte en fælles formulering i alle legatansøgningsvejledningerne, så denne for uddelingen 2022 og frem angiver: ”At det skal være muligt at indsende flere legatansøgninger om året til forskellige udvalg, dog må modtagere af treårige arbejdsstipendier i de pågældende tre år ikke modtage andre aebejdslegater”

Leave a Reply