Året 2022 i digtsamlinger

- CIRKA mange udgivet

digtudgivelser 2022 opgjort 1. december 2022
(skal vel gentages henad februar 23)

661 hits 

Forfatter

Her regnes forfattere, oversættere, redaktører – alle, der er krediteret… dvs. total antal poster = alle medier + alle omtaler af personer

Eks. ingvild lothe (6 hits) – en titel med 4 medier og en med 2
alt i alt 233 hits…  jeg er slet slet ikke med på, hvordan de regner årets antal digtsamlinger. Men man kunne selvfølgelig også bare x sider á 10 titler…
Bemærk i øvrigt antallet af digtere med 3 poster, og 4 og 5… Og ingen med kun 1 post:
Med mindre man er en analog cowboy og hedder Hans Otto Jørgensen eller Claus Høxbro, og andre, så udgives en digttitel  i dag næsten konsekvent digitalt OG analogt.
og her er den fede bonus (DK5 86) = bibliotekernes opgørelse over digte i (visse) kulturtidsskrifter… Hmmm, der må findes en mere komplet opgørelse…
🙂

Leave a Reply