at skrive Pilish

Digteren F.P. Jac fortalte mig engang om at bruge forskellig størrelse papir, hvor digtet ikke måtte overskride sidens størrelse. Det gav ham grund til både at indskrænke sig og give los, måske mest det første.

Pladsbegrænsningen har sikkert været brugt af mange som inspirationsfremme, eller i hvert fald kender skrivende at blive påtvunget den, når de på stående fod ikke lige har andet end en kvittering fra supermarkedet at notere IDÉEN på, og hvemharnogetatskrivemed!? På computeren i dag er det også nemt løbende at få optalt tegn, ord, linjer osv at begrænse sig med – historier, digte, essays kun med 100 tegn, eller Hemmingways berømte fortælling kun med 6 ord: “Baby shoes for sale. Never worn” (“Babys sko til salg. Aldrig båret.”)

Man må nok betragte sådanne begrænsninger som vej frem for mål, men alle kendte, klassiske digtformer ér jo faktisk inspirationsfremmende bespænd, som med stramme formkrav gør tanke, skaberevne, indsats og indhold til både vej og mål – sonetkransen med antal stavelser, verselinjer, indholdsgentagelser og krav om skønhed som en af de mest berømte men listen over litterære/lyriske former med krav om trykstærke og tryksvage stavelser, rimpar, indhold oma. er LAAANG. Og formålet er, at udførelse og indhold går op i en højere enhed for skriver og læser lige.

PILISH har været kendt siden begyndelsen af 1900-tallet. Det er et af de mere usædvanlige benspænd, idet det baserer sig på værdien af PI i fortløbende decimaler. De første 10 decimaler af PI er 3,141592653, og første ord i et pilish-digt er således på 3 bogstaver, næste er 1 bogstav, næste 4 bogstaver og så fremdeles.

Udøvere taler om problemet med “nul bogstaver”, når en PI-decimal er 0 – og der findes tilhængere af forskellige løsninger. I “Basic Pilish” er værdien af 0=10, altså et ord på 10 bogstaver. Det kan udtrykkes sådan hér

Hvert ord med n bogstaver repræsenterer

(1) tallet n hvis n<10

(2) tallet 0 hvis n=10

– det vil sige: decimaltallet 1 er et ord med ét bogstav, 2 fordrer et ord på to bogstaver, 5 et ord på fem bogstaver og 0 et ord på ti bogstaver – hvilket fungerer fint og næsten ubemærket af de fleste læsere.

Men i lange tekster og digte “på Pilish” opstår problemer med decimalen 1, som i PIs decimalforløb optræder i ophobninger, eks. “1121″ eller “1111211”, hvilket stiller krav om mange ét-bogstavsord efter hinanden – og dem er der jo ikke så mange af. Og inden for Basic-reglerne er der samtidig ikke adgang til ord over 10 stavelser, som der jo faktisk ér mange af.

Det har affødt en udvidet form kaldet “Standard Pilish”. En populær variation af formen kan udtrykkes sådan her

Hvert ord med n bogstaver repræsenterer

(1) tallet n hvis n<10

(2) tallet 0 hvis n=10

(3) to på hinanden følgende tal hvis n>10
(for eksempel repræsenterer et 12-bogstav-ord tallene 1,2 i PIs decimalrækkefølge)

Hvis man således vil dekonstruere decimalrækkefølgen, og efter hvert ord sætter (6) antallet (8) af (2) bogstaver (9), vil ordsammensætninger (18) repræsentere de fortløbende decimaler 1 og 8 (et eller andet sted) i PIs decimalrækkefølge. Og skulle man have behov for at bruge eks. en decimalrækkefølge som 4,1 til et ord på 41 bogstaver, så gør man bare dét. Men man kan selvfølgelig også nøjes med at bruge to ord på hhv 4 og 1 bogstav.

Hvad angår bindestregen i sammensatte ord, og apostroffer, parenteser og meget andet:

“Standard Pilish” foreslår at ignorere hele skidtet med undtagelse af bindestreger – altså, ved to tal i decimalrækkefølge at kunne vælge ordsammensætninger med bindestreg og betragte hvert ord som ét ord, eks. vikar-assistent. På engelsk giver det god mening, da sammensatte ord sjældent “samles” uden bindestreg, men da dansk rummer mange muligheder for dels selv at skabe nye sammensatte ord af mange ordklasser, og reglerne for dannelse af sammensætning ikke entydigt siger, hvornår der skal være bindestreg, opstår hér muligheder for at at tolke decimalforløb som både (sammensatte) ord med mange bogstaver og (orddannelser) som flere ord: Pagajselestrop (14= to ord med 1 og 4 bogstaver, eller 14 bogstaver) eller pagaj-selestrop (5,9) eller pagaj-sele-strop (5,4,5) eller pagajsele-strop (9,5) – hvad synes du selv?

Og vil man skrive årstal med cifre – hvis nu decimalforløbet rummer “…2022…” og man vil bruge det som et årstal snarere end ord med bestemte antal bogstaver, hvordan dekoder man så teksten tilbage til PIs decimaler – man kan ikke umiddelbart se på cifferet “2022” i en tekst, om teksten anvender Alfabetisk Pilish eller Numerisk Pilish…

Man kan læse mere hér (på engelsk). Og hér er et eksempel (på engelsk).

Skulle man ville skrive et digt eller tekst på de første 1000 decimaler i PI, kan det være godt at vide, at de rummer 116 1-taller, 103 2-taller, 102 3-taller, 93 4-taller, 97 5-taller, 94 6-taller, 95 7-taller, 101 8-taller, 106 9-taller og 93 0’er.

De første 1000 decimaler efter 3. er

1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 2 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2 8 0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 1 7 0 6 7 9 8 2 1 4 8 0 8 6 5 1 3 2 8 2 3 0 6 6 4 7 0 9 3 8 4 4 6 0 9 5 5 0 5 8 2 2 3 1 7 2 5 3 5 9 4 0 8 1 2 8 4 8 1 1 1 7 4 5 0 2 8 4 1 0 2 7 0 1 9 3 8 5 2 1 1 0 5 5 5 9 6 4 4 6 2 2 9 4 8 9 5 4 9 3 0 3 8 1 9 6 4 4 2 8 8 1 0 9 7 5 6 6 5 9 3 3 4 4 6 1 2 8 4 7 5 6 4 8 2 3 3 7 8 6 7 8 3 1 6 5 2 7 1 2 0 1 9 0 9 1 4 5 6 4 8 5 6 6 9 2 3 4 6 0 3 4 8 6 1 0 4 5 4 3 2 6 6 4 8 2 1 3 3 9 3 6 0 7 2 6 0 2 4 9 1 4 1 2 7 3 7 2 4 5 8 7 0 0 6 6 0 6 3 1 5 5 8 8 1 7 4 8 8 1 5 2 0 9 2 0 9 6 2 8 2 9 2 5 4 0 9 1 7 1 5 3 6 4 3 6 7 8 9 2 5 9 0 3 6 0 0 1 1 3 3 0 5 3 0 5 4 8 8 2 0 4 6 6 5 2 1 3 8 4 1 4 6 9 5 1 9 4 1 5 1 1 6 0 9 4 3 3 0 5 7 2 7 0 3 6 5 7 5 9 5 9 1 9 5 3 0 9 2 1 8 6 1 1 7 3 8 1 9 3 2 6 1 1 7 9 3 1 0 5 1 1 8 5 4 8 0 7 4 4 6 2 3 7 9 9 6 2 7 4 9 5 6 7 3 5 1 8 8 5 7 5 2 7 2 4 8 9 1 2 2 7 9 3 8 1 8 3 0 1 1 9 4 9 1 2 9 8 3 3 6 7 3 3 6 2 4 4 0 6 5 6 6 4 3 0 8 6 0 2 1 3 9 4 9 4 6 3 9 5 2 2 4 7 3 7 1 9 0 7 0 2 1 7 9 8 6 0 9 4 3 7 0 2 7 7 0 5 3 9 2 1 7 1 7 6 2 9 3 1 7 6 7 5 2 3 8 4 6 7 4 8 1 8 4 6 7 6 6 9 4 0 5 1 3 2 0 0 0 5 6 8 1 2 7 1 4 5 2 6 3 5 6 0 8 2 7 7 8 5 7 7 1 3 4 2 7 5 7 7 8 9 6 0 9 1 7 3 6 3 7 1 7 8 7 2 1 4 6 8 4 4 0 9 0 1 2 2 4 9 5 3 4 3 0 1 4 6 5 4 9 5 8 5 3 7 1 0 5 0 7 9 2 2 7 9 6 8 9 2 5 8 9 2 3 5 4 2 0 1 9 9 5 6 1 1 2 1 2 9 0 2 1 9 6 0 8 6 4 0 3 4 4 1 8 1 5 9 8 1 3 6 2 9 7 7 4 7 7 1 3 0 9 9 6 0 5 1 8 7 0 7 2 1 1 3 4 9 9 9 9 9 9 8 3 7 2 9 7 8 0 4 9 9 5 1 0 5 9 7 3 1 7 3 2 8 1 6 0 9 6 3 1 8 5 9 5 0 2 4 4 5 9 4 5 5 3 4 6 9 0 8 3 0 2 6 4 2 5 2 2 3 0 8 2 5 3 3 4 4 6 8 5 0 3 5 2 6 1 9 3 1 1 8 8 1 7 1 0 1 0 0 0 3 1 3 7 8 3 8 7 5 2 8 8 6 5 8 7 5 3 3 2 0 8 3 8 1 4 2 0 6 1 7 1 7 7 6 6 9 1 4 7 3 0 3 5 9 8 2 5 3 4 9 0 4 2 8 7 5 5 4 6 8 7 3 1 1 5 9 5 6 2 8 6 3 8 8 2 3 5 3 7 8 7 5 9 3 7 5 1 9 5 7 7 8 1 8 5 7 7 8 0 5 3 2 1 7 1 2 2 6 8 0 6 6 1 3 0 0 1 9 2 7 8 7 6 6 1 1 1 9 5 9 0 9 2 1 6 4 2 0 1 9 8 9

Ønsker du flere eller færre decimaler efter 3-tallet, er hér en generator at gøre netop dét med.

Og så er i øvrigt d. 14. marts PI DAY, hvor PI fejres verden over.

[billedet er fra en NightCafe-prompt – “decimals of π, photo realism, 1950s” – og hvorfra AI’ens inspiration til de bagte pies kom, forstår jeg ikke]

Leave a Reply